Bestil et innovationstjek

Fra frugtavler
til iværksætter

Hvad er et innovationstjekLæs nogle af vores succeshistorierStil os et spørgsmål

Teknologi-indsprøjtning til 4.115 virksomheder på 10 år

07. maj 2017

Når små og mellemstore virksomheder har brug for teknologisk inspiration og en konkret fagekspert, er InnovationsAgenterne en af deres mest benyttede samarbejdspartnere. Søndag 7. maj fylder det offentligt støttede korps af 40 agenter 10 år og kan fejre sin status som en vigtig og veletableret del af det offentlige erhvervsfremmesystem.

InnovationsAgenterne fejrer fødselsdag


InnovationsAgenterne hjælper erhvervslivet med at skabe værdi gennem teknologi. Agenternes opgave er at inspirere til teknologisk nytænkning, og siden starten 7. maj 2007 har de vejledt i alt 4.115 SMV'er i teknologiske udviklingsmuligheder. Konkret sker det via et Innovationstjek, hvor en virksomhed og agent i fællesskab kortlægger mulighederne for anvendelse af ny teknologi på forskellige områder, bl.a. i produktion, markedsudvikling og udviklingsprojekter. InnovationsAgenten hjælper virksomheden i kontakt med den eller de forskere, private rådgivere eller andre eksperter, der kan bidrage til at omsætte mulighederne til handling.

 

Erfarne forretningsudviklere

InnovationsAgenterne, der støttes af Uddannelses- og Forskningsministeriet, består af erfarne forretningsudviklere fra Danmarks syv GTS'er (Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter). Projektleder for InnovationsAgenterne Knud Erik Hilding-Hamann fra Teknologisk Institut udtaler:

- Vi løser en vigtig opgave ved at løfte inspiration, viden og teknologi ud til små og mellemstore virksomheder. Ordningen er siden 2007 blevet forlænget tre gange, senest til udgangen af 2018. Det føler vi er en klar anerkendelse af vores indsats, og vi knokler videre for fortsat at gøre en forskel for rigtig mange virksomheder.

 

Innovationstjek sætter gang i udvikling

Og Innovationstjekket virker. Et flertal af virksomhederne følger agenternes anbefalinger. Ifølge en dybdegående, ekstern evaluering af ordningen fra 2015 påbegynder 75 procent af de innovationstjekkede virksomheder efterfølgende et eller flere udviklingsprojekter, f.eks. inden for automatisering og robotteknologi, brug af nye materialer i produktionen, fokus på IT og digitalisering eller indførelse af Lean-processer. Dermed udfylder InnovationsAgenterne en vigtig rolle i dansk erhvervsliv og blandt SMV'er, der ofte kritiseres for at være konservative og ikke satse nok på nytænkning. F.eks. har halvdelen af danske produktionsvirksomheder ikke introduceret nye produkter inden for de seneste tre år. Det er InnovationsAgenterne med til at ændre på ved at skubbe lidt til SMV'erne og inspirere dem til at komme i gang med konkrete udviklingsprojekter. Og det gør de godt - 87 procent af de innovationstjekkede virksomheder er enten tilfredse eller meget tilfredse med ordningen.

 

Ordningen dækker hele Danmark

Hen over de seneste 10 år har InnovationsAgenterne givet deres bidrag til teknologisk nytænkning i mere end 4.000 innovationstjekkede virksomheder fra Skagen til Svaneke. En aktuel opgørelse viser, at de mange tjek stort set er ligeligt fordelt hen over Danmark.

DK kort

En af de første virksomheder til at få et Innovationstjek var det fynske roboteventyr Universal Robots. De fik italesat fire fokusområder inden for kundestrategi og forret-ningsmodel, og de fik bud på konkrete handlingsmuligheder. Dynamica Ropes i Taulov, der fremstiller verdens stærkeste tov, fik på baggrund af Innovationstjekket vej-ledning i certificeringer, ansat to højtuddannede samt adgang nyeste, relevante forsk-ningsviden. Handi Life Sport ved Roskilde, producent af bolde til handicap- og ældreidræt, fik efter Innovationstjekket opgraderet sit produktionsapparat fra håndværks-baseret til semi-automatisk industriproduktion, ansat en akademisk medarbejder og igangsat et udviklingsprojekt om en ny type plastgranulat til deres boldfyld. Borum Industri i Hadsten eksporterer vejmarkeringsmaskiner til hele verden. Og der er fart på. Mange ideer til investeringer og effektivisering gjorde det vanskeligt at pri-oritere indsatserne. Det hjalp InnovationsAgenten med og fik virksomheden videre til rette eksperter:

 

- Vi kunne ikke være nået hertil uden samarbejdet med eksterne konsulenter og ek-sperter fra InnovationsAgenterne, Aalborg Universitet, de regionale væksthuse og MADE. Det ville tage 20-30 år og 200 mand, forklarer direktør Ib Neustrup Simonsen.

 

Hvem kan få et Innovationstjek?

For at komme i betragtning til et Innovationstjek skal virksomheden have mellem 5 og 250 medarbejdere, være mindst to år gammel, have en teknologisk udfordring og have en økonomi, der gøre det muligt at gennemføre innovationsprojekter. Læs mere her. InnovationsAgenterne fortsætter indtil videre til udgangen af 2018. På det tidspunkt forventes agenterne at have gennemført næsten 5000 Innovationstjek.

Ring til InnovationsAgenterne på tlf. 7220 2877.  Kontakt os via e-mail