Et Innovationstjek er et gratis tilbud til små og mellemstore danske virksomheder.

INNOVATIONSAGENTERNE KOMMER FRA DE SYV GODKENDTE TEKNOLOGISKE SERVICEINSTITUTTER. VI HAR BÅDE PRAKTISK OG FAGLIG VIDEN OM TEKNOLOGISK INNOVATION, SOM VI ER KLAR TIL AT INSPIRERE DIN VIRKSOMHED MED.

Vejen til øget kundeværdi

Organisation, kundeindsigt, markedsindsigt, forretningsmodeller, produkter og services, forretningsprocesser og produktion er alle områder, hvor nye teknologier kan styrke og effektivisere din virksomheds resultater og konkurrenceevne. Vi arbejder sammen med din virksomhed på at afdække muligheder og barrierer for et udviklingsprojekt med et stærkt fokus på teknologi, og vi peger på konkrete rådgivere og eksperter, der kan hjælpe med at skabe en optimal situation inden for et udvalgt område.

Innovationstjekket kan være med til at kaste lys over, hvordan I styrker jeres organisation. En stærk organisation er afgørende for at lykkes med initiativer inden for de andre områder. Målet med at arbejde med teknologisk udvikling inden for organisation er at prioritere og sikre, at forskellige aktiviteter og organiseringen er struktureret på en hensigtsmæssig måde. I skal gerne hen, hvor I udnytter og videreudvikler ressourcerne, så I imødekommer fremtidige behov med rette ledelse, adfærd og mindset. Målet med de andre områder ses herunder.

 • KUNDEINDSIGT

  I har indsigt i og viden om, hvad kunderne ønsker og forventer af jeres produkter og services. Og I formår at udnytte den viden i udviklingsopgaver.

 • MARKEDSINDSIGT

  I har indsigt i og viden om, hvad de enkelte markeder ønsker og forventer af nye produkter og services. Og I kender de attraktive, nye markeder og forstår jeres konkurrentsituation.

 • FORRETNINGSMODEL

  I har en rentabel forretningsmodel, der understøtter jeres tilgang til produkter, kunder og marked. Den bygger på virksomhedens strategi, mission og vision.

 • PRODUKT/SERVICE

  Jeres viden, kompetencer og processer sikrer, at I løbende udvikler services og produkter, der design- og kvalitetsmæssigt taler til kunderne, overholder lovkrav og adskiller sig fra konkurrenterne.

 • FORRETNINGSPROCES

  I har etableret en forretningsproces - de interne arbejdsgange - der sikrer, at I arbejder og taler sammen for at opfylde organisationens mål.

 • PRODUKTION

  Jeres viden, kompetencer, systemer, materialer og processer sikrer, at I producerer mest effektivt og rentabelt. Produktionen er energioptimeret, reducerer spild og sikrer et ensartet produkt.

SUCCESHISTORIERNYHEDER

ARRANGEMENTER