Nyhed

909 millioner kroner skal styrke innovation i danske virksomheder

909 millioner kroner skal styrke innovation i danske virksomheder

Danske virksomheder skal have bedre muligheder for at udvikle nye metoder og produkter. Derfor uddeler Styrelsen for Forskning og Innovation (FI) 909 millioner kroner til 94 aktiviteter, som de otte danske godkendte teknologiske serviceinstitutter (GTS’er) skal gennemføre i perioden 2016-18.

Aktiviteterne skal blandt andet bidrage til, at Danmark bedre kan fastholde en høj fødevaresikkerhed, opnå højere energieffektivitet og udvikle bedre lægemidler og medicinsk udstyr.

– Vi skal bruge den viden, der produceres på de danske forskningsinstitutioner, og her gør GTS’erne et stort arbejde. De hjælper eksempelvis danske virksomheder med at udvikle nye produkter på baggrund af de nyeste forskningsresultater, siger uddannelses- og forskningsminister Esben Lunde Larsen.

– De 909 millioner kroner til forskning og udvikling giver danske virksomheder bedre adgang til helt nye teknologiske ydelser, ekspertviden og testfaciliteter hos GTS’erne, fortsætter uddannelses- og forskningsministeren.

Mere end 100 forslag til aktiviteter

Sidste år kom GTS’erne med 109 ideer til nye aktiviteter, som kan føre til nye teknologiske services til dansk erhvervsliv. Ideerne har undervejs været i offentlig høring på bedreinnovation.dk, hvor mere end 2.000 eksterne parter har kommenteret ideerne.

Efter dialog med FI har GTS’erne udviklet en del af ideerne til egentlige ansøgninger om forsknings- og udviklingsaktiviteter, som FI har vurderet ud fra en innovationsfaglig tilgang. Desuden er institutterne kommet med bud på såkaldte “særlige indsatser” inden for eksempelvis hjælp til private opfindere, standardisering og samarbejde med udenlandske GTS’er.

Godkendte Teknologisk Serviceinstitutter (GTS’er)

  • Danmark har otte Godkendte Teknologiske Serviceinstitutter, der understøtter innovation og produktivitet i dansk erhvervsliv ved at fungere som nationale videncentre inden for specialiserede forsknings- og teknologiområder.
  • GTS’erne indsamler og opbygger teknologisk viden og stiller den til rådighed som serviceydelser til dansk erhvervsliv i form af eksempelvis teknologisk rådgivning, test, prøvning, kompetenceudviklingsaktiviteter, certificering og kommercielt forsknings- og udviklingssamarbejde.
  • GTS’erne betjener årligt cirka 17.000 danske virksomheder.
  • Læs mere om GTS’erne

Ovenstående pressemeddelelse er udsendt af Styrelsen for Forskning og Innovation den 18. januar 2016.


ANDRE NYHEDER