Arrangementer

Vil du søge midler gennem InnoBooster?

Vil du søge midler gennem InnoBooster?

3. maj 2018

Kom og find ud af, om InnoBooster-ordningen er en mulighed, du bør forfølge. Du får forslag til, hvordan du præsenterer din virksomhed og idéen ud fra de kriterier, InnovationsFonden lægger vægt på i deres bedømmelse.

Har du overvejet, om InnoBooster-ordningen er relevant for din virksomhed? Deltag på dette arrangement og find ud af det, når InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen guider dig gennem retningslinjerne i ansøgningsprocessen samt Innovationsfondens udvælgelseskriterier.

På arrangementet bliver der rig lejlighed til at stille spørgsmål, og der bliver mulighed for individuelle sparringsmøder efter arrangementet.

Vi anbefaler, at der deltager to personer fra din virksomhed, da det erfaringsmæssigt giver det største udbytte og grundlag for at udarbejde en god InnoBooster-ansøgning.

CASE: Læs her, hvad virksomheden AH Metal Solution A/S fik ud af et InnoBooster-projekt.

HVEM KAN DELTAGE?
Workshoppen henvender sig til virksomheder og startups, der enten er i gang med eller går med overvejelser om at søge en InnoBooster. Virksomheder, der kan søge InnoBooster er:

1) Små og mellemstore virksomheder med et klart vækstpotentiale
2) Nye, lovende startups, herunder forskere med kommercielt lovende idéer og resultater.

TILMELDING
Du kan læse mere om arrangementet og tilmelde dig her.

TIDSPUNKT OG STED
Torsdag d. 3. maj 2018 kl. 16.15-18.30.

Københavns Erhvervshus
1 Nyropsgade
1602 København

Københavns Erhvervshus, Danish Sound Network og InnovationsAgenterne står bag arrangementet.