Nyhed

Få tilknyttet en DTU-forsker til udvikling af din virksomhed

Få tilknyttet en DTU-forsker til udvikling af din virksomhed

Er din virksomhed klar til vækst gennem videnskabelig teknologisk udvikling? Smart Innovation tilbyder 400 timers målrettet rådgivning fra forskere på DTU, så du kan få forskningsbaseret viden integreret i din virksomhed.

Smart Innovation er for små og mellemstore virksomheder i Region Hovedstaden. De hjælper med effektiv udveksling af viden i forbindelse med udvikling af et teknologisk produkt, koncept eller prototype.

Faser i Smart Innovation

  • På baggrund af møde og afklaring med innovationskonsulenterne matches virksomheden med den rette forsker fra DTU.
  • Videnudveksling mellem virksomheden og forskerne faciliterer Scion DTU – f.eks. gennem møder og workshops.
  • Gearing af virksomheden til vækst gennem Team Mentoring, Vækstboard o.lign.
  • Brugertests og markedsintervention gennem test på potentielle kunder.
  • Udarbejdelse af handlingsplan for go-to-market.

Virksomheden tildeles op til 400 viden­timer fra DTU, 45 timer forretningsrådgivning samt 100 faciliteringstimer fra Scion DTU. Virksomhedens engagement i projektet udgør min. 800 dokumenterede timer fordelt på 2-4 projektdeltagere. Deltagelse i projektet for­ventes at vare 9-12 måneder.

Fokus på vækst og danske kernekompetencer

Smart Innovation er et effektivt værktøj til vækst og styrker danske virksomheders position på interna­tionale markeder, inden for områderne Smart, Grøn og Sund vækst, bl.a. baseret på Big Data og Internet of Things.


ANDRE NYHEDER