Hvad er et Innovationstjek?

STARTSKUD TIL INNOVATION

Et Innovationstjek sætter fokus på din virksomheds teknologiske udviklingsmuligheder og udfordringer. Med afsæt i din virksomheds behov, baggrund, forretningsplan og strategi afdækker vi sammen, hvordan din virksomheds udvikling kan styrkes.

Vi går i dialog med jer og kommer med teknologisk viden og inspiration. I får nye øjne på virksomhedens udviklingspotentiale og får konkrete løsningsforslag til nye udviklingsaktiviteter, hvor anvendelsen af teknologiske løsninger kan styrke din virksomheds forretning og konkurrencekraft. InnovationsAgenten vejleder også i, hvilken ekspert der bedst hjælper jer videre, bidrager til den indledende dialog med en given ekspert samt vejleder i relevante støttemuligheder.

4.000 virksomheder fra mange forskellige brancher har allerede fået et gratis Innovationstjek. 6 trin danner rammen for Innovationstjekket: kontakt, møde, analyse, anbefalinger, projektvalg og opfølgning, og der er ca. 20 timer til rådighed pr. virksomhed til indledende dialog, møde, møderapport, opfølgning samt dialog med eventuelle samarbejdspartnere om et nyt udviklingsprojekt.
Din virksomheds investering i timer er tilsvarende, og forventningen er, at Innovationstjekket er startskuddet til et konkret udviklingsforløb med fokus på nye, værdiskabende løsninger.

Innovationstjekket giver:

 • Teknologisk inspiration og sparring
 • Identifikation af teknologidrevne udviklingsindsatser
 • Et uvildigt syn på virksomhedens udviklingsmuligheder
 • Konkrete henvisninger til relevante eksperter– opsat i en møderapport
 • Evt. indledende dialog med en given ekspert
 • Et uvildigt overblik over jeres muligheder for støtte.

Gennem møderapporten får I:

 • Prioritering af identificerede udviklingsindsatser
 • Matchmaking i form af kontakt til relevante eksperter fra vidensinstitutioner, universiteter, innovationsnetværk, væksthuse, lokale erhvervsservices, brancheforeninger osv.
 • Afdækning af relevante tilskudsmuligheder og støtteordninger.

SÅDAN FORLØBER ET INNOVATIONSTJEK

InnovationsAgenterne tilbyder et gratis Innovationstjek, hvor vi sætter fokus på din virksomheds teknologiske udviklingsmuligheder gennem 6 simple trin. Vi kommer med konkrete forslag til, hvordan I kan sætte gang i værdiskabende udviklingsforløb og udnytte virksomhedens fulde potentiale. Innovationstjekket er et fortroligt møde med din virksomhed i centrum.

 • 1. KONTAKT

  Over telefonen aftaler vi en mødedato, du får en kort introduktion til Innovationstjekkets formål, og vi forventningsafstemmer

 • 2. BESØG

  Innovationstjek-mødet foregår hos din virksomhed, hvor I sammen med InnovationsAgenten identificerer teknologiske udviklingsmuligheder

 • 3. ANALYSE

  InnovationsAgenten søger efter potentielle eksperter og samarbejdspartnere, der kan støtte realiseringen af udviklingsmulighederne i din virksomhed

 • 4. ANBEFALINGER

  I får en møderapport med prioriterede teknologiske udfordringer og henvisninger til relevante videnmiljøer, rådgivere og innovationstilbud.

 • 5. PROJEKTVALG

  I udvælger naturligvis selv, hvilket projekt I ønsker at gå videre med. Udførelsen er ikke en del af Innovationstjekket.

 • 6. OPFØLGNING

  InnovationsAgenten følger op på Innovationstjekket og hjælper med evt. videre dialog med en ekspert. 3 måneder efter tjekket udfylder I en online evaluering.

SUCCESHISTORIER0 Innovationstjek udført i år.
0 Innovationstjek udført i alt.
0 (85 %) vil anbefale et Innovationstjek til andre.
0 (85 %) er meget tilfredse med sit Innovationstjek.