Hvem kan få et Innovationstjek?

SMV’ER MED VILJE TIL UDVIKLING

Et Innovationstjek er et tilbud til små og mellemstore virksomheder om vejledning i teknologisk udvikling med henblik på at styrke din virksomheds forretning, vækst og konkurrenceevne. I får nye øjne på virksomhedens udviklingspotentiale samt konkrete forslag til nye udviklingsaktiviteter med videntilførsel fra private rådgivere, GTS’er, universiteter og øvrige videnmiljøer.

Din virksomhed kan få et Innovationstjek, hvis den:

  • Har en teknologisk udfordring
  • Er minimum 2 år gammel
  • Har en økonomi, der gør det muligt at gennemføre et udviklingsprojekt.
  • Har mindst 5 og max. 250 ansatte

Du kan læse her, om din virksomhed går under EU’s definition af en SMV, som denne ordning læner sig op ad – eller du kan kontakte ordningen, hvis du er i tvivl.

Målet med Innovationstjekket er at igangsætte et udviklingsprojekt. Derfor er det også et kriterie, at ledelsen deltager i Innovationstjekket for at sikre engagement og villighed til at gennemføre et udviklingsprojekt.

Et Innovationstjek gives i henhold til den såkaldte de minimis-regel. Det betyder, at din virksomhed i en periode på tre regnskabsår ikke må have modtaget mere end 200.000 EUR i støtte. Dette skal erklæres forud for Innovationstjekket. Men bemærk, at EU-projekter ikke går under de minimis-reglen, da EU har sørget for en gruppefritagelse fra statsstøttereglerne. Det gælder alle EU-programmer, også f.eks. fase 1 af SMV-instrumentet og Eurostars.