Succeshistorier

DIGITAL HJÆLP TIL SYGEMELDTE

UDFORDRINGEN

13 procent af alle sygemeldinger bliver langvarige. Derfor ønsker både jobcentre, arbejdsgivere og forsikringsselskaber så tidligt som muligt at tage hånd om sygemeldte, der er i risiko for at blive langtidssyge. Come-back er specialiseret i at hjælpe sygemeldte medarbejdere tilbage på jobbet. Senest har virksomheden gået med tanker om at udvikle et digitalt screeningsværktøj, der på et tidligt stadie kan afdække risikoen for, at et sygdomsforløb bliver længerevarende. I forbindelse med udvikling og test af værktøjet opsøgte virksomheden InnovationsAgenterne i håb om at finde finansering samt samarbejdspartnere til projektet.

RESULTAT

InnovationsAgenterne har hjulpet virksomheden med at finde ressourcer og partnere til at udvikle, kvalitetssikre og markedsføre værktøjet. Virksomhedens produkt har fået stor succes og er nu blevet brugt af over 4000 borgere. Forskningen på Inducas Sygemelding viser, at værktøjet har præcision på 87 procent i sit estimat af, om borgeren fortsat er sygemeldt 11 uger efter den første sygemelding. Ifølge Come-backs egne beregninger kan samfundet spare 2 mia. kr. årligt, hvis man tidligt i en sygemelding afklarer risikoen for en langtidssygemelding og agerer herefter. Come-back er nu også på vej med Inducas Kontanthjælp, der fokuserer på at hjælpe kontanthjælpsmodtagere hurtigst og bedst muligt mod job og uddannelse. Når det lanceres medio 2017 vil det være det eneste evidensbaserede værktøj i Danmark, der kombinerer viden om fysiske, psykiske og sociale problemstillinger, livskriser, selvvurderet helbred og motivation i et og samme screeningsværktøj.

Læs hele pressemeddelelsen

"Vi har udviklet os fra at være leverandør til landets jobcentre til en udviklingsvirksomhed med fokus på evidensbaserede it-værktøjer og høj faglig specialviden. Det betyder, at vi har flyttet os højere op i værdikæden, og det har styrket os markant."
- Direktør Mette Stryhn
- Direktør Mette Stryhn
VIRKSOMHED

Come-back

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Screeningsværktøj til sygemeldte og kontanthjælpsmodtagere

ANTAL ANSATTE

15 ansatte

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier