Succeshistorier

TEKNOLOGISK INNOVATION STYRKER DANSK FIBERPRODUCENTS EKSPORT

UDFORDRINGEN

Der er hård konkurrence på markedet for særlige fibre, og særligt for en lille virksomhed som Danish Fibres med kun 15 ansatte. Virksomheden arbejder med at give beton brandhæmmende egenskaber, længere holdbarhed og højere styrke, men efter deres patent udløb har virksomheden oplevet en større konkurrence fra udbydere, der tilbyder lignende produkter. For at differentiere sig fra konkurrencerne har virksomheden efterspurgt sparring fra InnovationsAgenterne, så de kan udvikle en særlig pakkemaskine, der kan styrke virksomhedens eksportmuligheder.

RESULTAT

Med hjælp fra InnovationsAgenterne har Danish Fibres nu fået udviklet en pakkeløsning med fibertov og mobil cutter, så kunden selv kan klippe i den ønskede længde. Den nye pakkemaskine blev integreret i produktionen i løbet af efteråret 2017, og maskinen har givet Danish Fibres en markant konkurrencefordel. Konceptet har vist sig så populært ude hos kunderne, at virksomheden ikke har kunnet følge med efterspørgslen. Med den nye maskine har Danish Fibres kunnet øge produktionen af fibertov kraftigt, så tovet nu produceres 10 gange hurtigere end før. Virksomheden forventer at kunne øge deres markedsandel med 20 procent, og inden for et år stige til at være 20 medarbejdere i forhold til de nuværende 15.

Læs pressemeddelelsen her.

 

Kundernes interesse er øget betydeligt, efter at vi har fået de tyske myndigheders godkendelse af konceptet.
- Direktør Palle Kuntz
- Direktør Palle Kuntz
VIRKSOMHED

Danish Fibres

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Beton fibre

ANTAL ANSATTE

20

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier