Succeshistorier

SKILTEFABRIK STRAMMER OP

UDFORDRINGEN

Lund Skilte havde i en længere periode oplevet, at der opstod misforståelser og uklarheder i håndteringen af opgaver. Virksomheden havde behov for at få afklaret præcis, hvilke informationer den enkelte medarbejder skulle have for at udføre sin opgave optimalt. Arbejdsgangene var blevet for kompliceret og virksomheden søgte mere enkle og velformulerede arbejdsprocesesser. Derfor opsøgte Lund Skilte InnovationsAgenterne i håb om at få klarlagt og analyseret virksomhedens håndtering af opgaver hele vejen fra salgsafdelingen til produktionen og videre til montage.

RESULTAT

Med hjælp fra InnovationsAgenterne har Lund Skilte fået gennemgået virksomheden af en ekspert i værdistrømsanalyse. Pengene til dette projekt fandt InnovationsAgenten hos MADE, Manufacturing Academy og Denmark, som er et stort nationalt initiativ, der skal styre dansk produktionsindustris digitale profil. Lund Skilte fik i detaljer gennemgået, hvordan en ordre vandrer igennem virksomheden, fra den kommer ind via salgsafdelingen, efterfølgende håndteres i produktionen og derfra går videre til færdiggørelse og montage. På det grundlag blev der foreslået en række nye procedurer med fokus på klare og veldefinerede ansvarsområder og faste regler for videregivelse af opgaver. Lund Skilte har nu fået fjernet 80 procent af alle fejl, og det betyder mere effektiv produktion og større indtjening.

Læs hele pressemeddelelsen

80 procent af de fejl, vi tidligere har lavet, er fjernet nu. Det betyder, at vi producerer mere effektivt og dermed tjener flere penge, siger Jakob Lund
- direktør i Lund Skilte
- direktør i Lund Skilte
VIRKSOMHED

Lund Skilte

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Skilte og skiltesystemer

ANTAL ANSATTE

15 ansatte

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Forretningsproces

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier