Succeshistorier

AUTOMATISK GENKENDELSE AF SKIBE PÅ VEJ

UDFORDRINGEN

Det danske softwareudviklingsfirma Navicon har siden 1997 udarbejdet kontrol og overvågningsudstyr til skibsfart, søværn og havne. FN kræver, at større skibe udsender et identificerende radiosignal. Dette signal benytter myndighederne til intens overvågning for bl.a. at bekæmpe terror, våben- og narkosmugling og spionage. Desuden holder man øje med forurening samt sikrer forskellige nationale ressourcer til havs. Indtil nu har myndighederne måttet stole på den identifikation, skibet selv udsender, men Navicon havde længe tænkt på at udvikle et nyt system, der vil skabe fuldstændig sikkerhed for, hvem og hvad det sejlende fartøj er. I forbindelse med udviklingsprocessen søgte virksomheden sparring hos InnovationsAgenterne.

RESULTAT

InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen har bistået Navicon med at finde finansiering, udtænke nye teknologimuligheder og finde samarbejdspartnere til udviklingen af det nye system. I samarbejde med InnovationsAgenten har virksomheden søgt midler fra Innovationsfonden til at udvikle teknologien, der arbejder med automatiske genkendelse via maskinlæring, big data og såkaldte Convoluted Neural Networks. Systemet bliver således fodret med data fra dagslys- og infrarød-kameraer og skaber på den måde et ”billede” af hvert skib. Dette billede køres derefter igennem en stor skibs-database og identificerer på den måde det pågældende skib.

Direktør Christian Tveen har store fremtidsudsigter for teknologien, som han mener kan bruges af både nationalstater, havnemyndigheder samt på længere sigt til broer, havvindmøller, offshore-installationer. Virksomheden har allerede udviklet de væsentligste komponenter i systemet og de forventer at være klar med det færdige system inden året er omme.

Læs hele pressemeddelelsen

Kai Ormstrup Jensen har hjulpet os med at blive mere bevidste om, hvordan vi indarbejder nye teknologier i vores produkter. Desuden har han hjulpet os med at ansøge Innovationsfonden om midler til at udvikle den automatiske genkendelse.
- Christian Tveen, direktør i Navicon
- Christian Tveen, direktør i Navicon
VIRKSOMHED

Navicon

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Software til overvågning af skibsfart, søværn og havne.

ANTAL ANSATTE

5-9

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier