Succeshistorier

NU GÅR GYMNASTIKSALEN ONLINE

UDFORDRINGEN

PE-Redskaber har identificeret, at mange af deres kunder fra både gymnastikforeninger og efterskoler ønskede at få et bedre overblik over deres udstyr, og ikke mindst hvilken stand det er i. Den løbende udskiftning af instruktører, lærere, redskabsansvarlige og bestyrelsesmedlemmer gør det vanskeligt at fastholde en præcis viden om det udstyr, man råder over. Derfor ville PE-Redskaber igangsætte en udviklingsproces af et digitalt værktøj, der kan give det overblik, man har brug for, og som gør det muligt at organisere løbende service på redskaberne, alt efter alder og slitage. PE-Redskaber fik ideen til PE-RemoteCare i 2015 og søgte derfor hjælp hos InnovationsAgenterne, som har bidraget til realiseringen af projektet bl.a. ved at søge støttemidler i InnoBooster-puljen.

RESULTAT

En af de varmeste teknologi-trends i øjeblikket – Internet of Things – og netop denne teknologi har PE-Redskaber benyttet i udviklingen af det nye digitale værktøj. Ved hjælp af QR-koder og en app kan gymnastikforeninger og efterskoler registrere deres gymnastikredskaber og bl.a. få meldinger om slid eller fejl på dem. På den måde kan de forbedre det løbende vedligehold og undgå ulykker pga. fejlbehæftet udstyr. Systemet kan også fungere som en fælles inspirations-platform: Trænere og instruktører kan tage billeder af specifikke redskabsopstillinger, optage inspirationsvideoer og dele dem med hinanden. PE-Redskaber lancerede det nye system i januar, og virksomheden har allerede fået meget positive tilbagemeldinger. Især fremhæver brugerne, at systemet er enkelt og intuitivt at anvende.

Se pressemeddelelsen her

Vi giver gymnastikforeninger, efterskoler og haller en mulighed for at få et komplet overblik over deres redskabspark. Ud over forbedret vedligehold og sikkerhed giver det også mulig-hed for langsigtet planlægning af udskiftning og nyindkøb.
- Preben Ebsen, indehaver af PE-Redskaber.
- Preben Ebsen, indehaver af PE-Redskaber.
VIRKSOMHED

PE-Redskaber

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Gymnastikredskaber

ANTAL ANSATTE

18

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier