Succeshistorier

SENSORER OVERVÅGER UDSATTE BANESTRÆKNINGER

UDFORDRINGEN

Traditionelt har man brugt særlige målevogne eller udsendt landinspektører ud for at overvåge banestrækninger, hvis der har været uhensigtsmæssigt vejr, og grundet klimaforandringerne er problemet er ikke blevet mindre de senere år. De traditionelle målinger har været dyre løsninger og virksomheden Railmonitor så derfor sit snit til at disrupte markedet med en ny teknologi. Virksomheden ønskede at udvikle et system af trådløse sensorer, der kan overvåge de særligt følsomme strækninger, og som kan fortælle når skinner og sveller forskyder sig. Virksomheden søgte derfor sparring ved InnovationsAgenterne til at videreudvikle teknologien.

RESULTAT

Teknologien er nu færdigudviklet og er i drift. Virksomheden har formået at automatisere en væsentlig del af overvågningen og dermed gøre det muligt at gennemføre et mere rationelt, præcist og billigere vedligehold af sporene samtidig med at sikkerheden øges. Selve målingerne udføres af en såkaldt tilt sensor, der måler meget små ændringer i et emnes hældning, helt ned til en hundrededel millimeter.

InnovationsAgent Susanne Damgaard har hjulpet Thorvald Horup med at ansøge Innovationsfonden om et såkaldt InnoBooster-projekt. Selv om Railmonitor lige nu fokuserer på skinner og sveller, kan Railmonitor-systemet ifølge direktøren Thorvald Horup anvendes til meget andet end overvågning af jernbanenettet, f.eks. monitorering af sætningsskader i bygninger, spunsvægge og i tunneller.

Læs hele pressemeddelelsen

Vi er en ny spiller i banebranchen, forklarer direktør Thorvald Horup, og vi har udviklet et måleinstrument, der fungerer som et godt supplement til traditionelle måleteknikker.
- Direktør Thorvald Horup,
- Direktør Thorvald Horup,
VIRKSOMHED

Railmonitor

BRANCHE

Service

PRODUKTER

Trådløse sensorer til banestrækninger

ANTAL ANSATTE

2-4

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier