Succeshistorier

NY TEKNOLOGI VIL REVOLUTIONERE FORBRUGSMÅLING OG MONITORERING

UDFORDRINGEN

ReMoni gik med ideen om at udvikle en række sensorer til måling af energiforbrug, der leverer præcise målinger i et nemt og fleksibelt design. De nuværende systemer til måling af energiforbrug er dyre at installere og ofte komplicerede at eftermontere på eksisterende anlæg. RoMoni ville udvikle en ny, billig og fleksibel teknologi, der bygger på komplekse matematiske modeller fremfor dyr og kompleks hardware. RoMoni opsøgte InnovationsAgenterne for at søge sparring til, hvordan de kunne skaffe den fornødne specielviden. InnovationsAgenterne har bistået ReMoni i det omfattende forsknings- og udviklingsarbejde, der var forudsætningen for de nye målingsteknologier.

RESULTAT

Siden ReMoni startede i februar 2014 er virksomheden vokset til 15 ansatte, og virksomheden har hjemtaget hele tre patenter på nye måleteknologier. Med hjælp fra InnovationsAgenterne har ReMoni fundet videnspartnere i det danske forsknings- og innovationssystem, og blandt virksomhedens partnere er en af landets førende leverandører af bygningssystemer, Caverion. InnovationsAgenternes arbejde med henvisninger og kontaktetablering til teknologisk viden og kompetencer, samarbejdspartnere samt muligheder for erhvervsstøtte har betydet at ReMoni har modtaget investeringer og projektmidler fra Markedsmodningsfonden, Innovationsfonden og EU. Blandt andet har virksomheden været med i et konsortium, som har fået 5,4 mio. kr. i støtte fra Energiteknologisk Udviklings- og Demonstrationsprogrammet EUDP.

Læs hele pressemeddelelsen

Bistanden fra InnovationsAgenterne har været en god hjælp til at sikre de rette kompetencer til vores projekt, som efterfølgende opnåede støtte fra Innovationsfonden.
- Bo Eskerod Madsen, ReMoni stifter
- Bo Eskerod Madsen, ReMoni stifter
VIRKSOMHED

ReMoni

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Udvikling af måleudstyr til energiforbrug

ANTAL ANSATTE

15 ansatte

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier