Succeshistorier

KALUNDBORG-VIRKSOMHED SATSER PÅ ENERGIRENOVERING

UDFORDRINGEN

Trælasten Robin Wood i Kalundborg har længe haft interesse i at udvikle og anvende innovative materialer og løsninger i forbindelse med facadeisolering. Virksomheden spår, at energirenovering bliver det nye store vækstområde inden for dansk byggeri, og de har derfor været i gang med at undersøge, hvilke muligheder der er i markedet. De har selv forsøgt at lave en række eksperimenter derhjemme, men da virksomheden ikke har de fornødne kompetencer til at realisere ideen, har de søgt ekstern hjælp ved InnovationsAgenterne.

RESULTAT

InnovationsAgenterne har hjulpet virksomheden i gang med udviklingen af et nyt energirenoverings-system til facadeisolering, der kombinerer isoleringsskum med mursten. Innovationstjekket ledte videre til et såkaldt Videnkupon-projekt, der inddrog Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut til at bistå med den konkrete produktudvikling, bl.a. hvilken type mørtel der skulle anvendes, tykkelsen af murværket, samlingsdetaljer, plus naturligvis de brandtekniske krav, som den nye løsning skulle overholde. Der har ikke været lang vej fra idé til konkret produkt, og i februar måned 2015 blev det første danske murstenshus efterisoleret med virksomhedens nye facadeisolering.

Læs hele pressemeddelelesen

"Uden hjælp fra InnovationsAgenterne og fra Dansk Brand- og sikringsteknisk Institut var vi ikke kommet i mål med projektet. Helene har formidlet kontakten til de fagfolk, der kunne hjælpe os videre med produktudviklingen og den efterfølgende godkendelsesproces. Det har været helt afgørende for, at vi kunne nå frem til et færdigt produkt, endda på meget kort tid."
- Indehaver Lars Andersen
- Indehaver Lars Andersen
VIRKSOMHED

Robin Wood

BRANCHE

Bygge-anlaeg

PRODUKTER

Byggematerialer

ANTAL ANSATTE

3 ansatte

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier