Succeshistorier

VÆK MED UNØDIG STØJ HOS FOR TIDLIGT FØDTE

UDFORDRINGEN

Neonatalklinikken på Rigshospitalet arbejder hele tiden på at skabe et bedre miljø for de indlagte børn og deres familier. Et særligt fokus, som klinikken er optaget af i øjeblikket, er, hvordan de bedst muligt kan reducere den unødvendige støj, der er på afdelingen. Klinikken er bevidst om, at der på grund af afdelingens karakter opstår akutte situationer, der kan skabe støj. Klinikken har netop af den årsag søgt sparring hos InnovationsAgenterne for at finde den optimale løsning, så afdelingerne kan reducere mest mulig unødvendig støj. Med hjælp fra InnovationsAgenterne er et samarbejde med SoundEar, om at forbedre lydmiljøet blandt for tidligt fødte børn, kommet i hus.

RESULTAT

InnovationsAgenterne hjalp Neonatalklinikken med at søge midler fra InnoBooster-puljen, som muliggjorde samarbejdet med SoundEar. Nu er Neonatalklinikken den første i verden med et system af interaktive lydmålere, der skal måle og hjælpe med at reducere unødvendig støj. I samarbejde med SoundEar har klinikken fået opsat et antal af de karakteristiske lydmålere, der lyser grønt, gult eller rødt for at vise lydtrykket på stuerne. Målingerne indsamles centralt i et stykke software, og projektet går ud på at finde den mest hensigtsmæssige måde at formidle målingerne til afdelingens personale. Formålet er, at sikre et acceptabelt lydniveau på patientstuerne med plads til meningsfulde lyde samt perioder med mere ro til søvn og hvile gennem reduktion af unødvendig støj.

Læs hele pressemeddelelsen

Det nye system giver os rapporter om lydniveauet over tid på stuerne. Dermed får vi mulighed for at lave interventioner, der mere målrettet kan sigte mod at reducere støj på den enkelte stue.
- Ole Juhl, SoundEar
- Ole Juhl, SoundEar
VIRKSOMHED

SoundEar

BRANCHE

Engros-detail

PRODUKTER

Software og produkter til måling af støj

ANTAL ANSATTE

3 ansatte

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Marked

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier