Succeshistorier

STORMSIKRING AF BØLGEKRAFTANLÆG

UDFORDRINGEN

Virksomheden Wavepiston udvikler anlæg, der omdanner kraften i havets bølger til energi. Men når det blæser kraftigt, og bølgerne går højt, risikerer anlægget at blive ødelagt. InnovationsAgenterne har hjulpet Wavepiston med at skaffe projektmidler til udvikling af stormsikring af deres anlæg, der sidst i 2018 testes i havet ud for Hanstholm.

Wavepiston består af en række lodretstående plader lige under vandoverfladen, som optager bølgernes energi. Energien sætter havvand under tryk, som så anvendes til at drive en turbine på land.

Virksomheden har allerede udviklet en stormsikring til anlægget, men var på udkig efter nogle alternative ideer, og gerne en løsning der var både bedre, enklere og ikke mindst billigere.

RESULTAT

InnovationsAgent Kai Ormstrup Jensen hjalp Wavepiston med at formulere en ansøgning til InnoBooster-puljen med det formål at engagere en ekstern rådgiver og udvikler i projektet. Det lykkedes at få bevilget pengene og i samarbejde med rådgiverne Kjul & Co, eksperter i mekanikudvikling, har man nu udviklet en optimeret stormsikring. Sikringen er baseret på samme princip, som bruges til at stormsikre vindmøller: Ved vindstyrker over en bestemt øvre grænse vinkles vingen, og man reducerer dermed berøringsfladen mellem vind og møllevinge. I Wavepistons tilfælde klappes den lodretstående plade sammen, så anlægget kun optager den mængde bølgeenergi, det er designet til, og dermed undgår at blive beskadiget i høj bølgegang.

Wavepistons CEO Michael Henriksen vurderer, at projektet når de mål, der blev sat fra starten. Der mangler dog en række test i Wavepistons forsøgsanlæg ud for Hanstholm. Disse test er blevet forsinket bl.a. på grund af dårligt vejr. Derfor er projektet forlænget til 31. januar 2019.

Se video om teknologien her.

VIRKSOMHED

Wavepiston

BRANCHE

Fremstilling

PRODUKTER

Anlæg til bølgeenergi

ANTAL ANSATTE

4

FIK HJÆLP TIL TEKNOLOGISK UDVIKLING INDEN FOR

Produkt-service

VIRKSOMHEDENS HJEMMESIDE

Besøg virksomhedens hjemmeside

DEL HISTORIEN

Flere succeshistorier