Nyhed

Udviklingsprogrammet Industri 4.0

Udviklingsprogrammet Industri 4.0

Hvad er udviklingsprogrammet for Industri 4.0?
Udviklingsprogrammet for Industri 4.0 er en målrettet indsats med formålet at styrke vækst og innovationskraften blandt SMV’er i Region Midtjylland. Det skal ske gennem øget samarbejde mellem virksomheder og videninstitutioner i konkrete innovationssamarbejder.

Hvad kan din virksomhed få?

  • Hjælp til sammensætning af et konkret projekt (et innovationssamarbejde), konsortiedannelse og ansøgning til programmet.
  • Adgang til den nødvendige viden og ekspertise til at udvikle og validere innovative prototyper på Industri 4.0 produkter, services og processer.
  • Samarbejde med videninstitutioner og andre virksomheder.
  • Støtte til gennemførelse af konkret innovationssamarbejde.
  • Professionel facilitering gennem hele forløbet.
  • Den samlede pulje er på 10 mio. kroner til gennemførelse af i alt 10 innovationssam-arbejder. Deltagende virksomheder får ikke udbetalt økonomisk støtte i programmet. Puljen bruges til at dække de involverede videninstitutioners indsats.

Hvem kan deltage?
Alle virksomheder med innovations- og forretningspotentiale inden for Industri 4.0 produkter, services og processer baseret på nyeste vækstteknologier kan deltage i projektet. For at deltage, skal minimum tre SMV’er gå sammen med en videninstitution omkring et konkret, fælles innovationssamarbejde af mellem 6 og 24 måneders varighed.

Hvordan bliver din virksomhed en del af programmet? Tag kontakt til programmets facilitator, DAMRC:

  • Charlotte F. Ilvig, chi@damrc.com, +45 2030 4599
  • Leo Ravn-Nielsen, lrn@damrc.com, +45 6165 6620

Hvem står bag?
Institut for Ingeniørvidenskab ved Aarhus Universitet er operatør og sekretariat for programmet. DAMRC (Danish Advanced Manufacturing Research Center) er produktionsfaglig partner og facilitator i programmet. Programmet er støttet af Region Midtjylland og den Europæiske Regionalfond, og har et samlet budget på 25 mio. kroner. Programmet løber fra august 2017 frem til august 2019.


ANDRE NYHEDER